Dług publiczny w krajach Zachodu

iStock_000021349444XSmallWe współczesnym świecie bardzo często mówi się o długu publicznym w Polsce. Większość społeczeństwa z pewnością choć raz słyszała takie określenie. Wiadomo też powszechnie, że dług ten zwiększa się z sekundy na sekundę i w chwili obecnej wynosi prawie pięćdziesiąt tysięcy złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wydaje się, że jest to kwota bardzo duża, jednakże po zapoznaniu się z sytuacją finansową innych krajów europejskich można łatwo zauważyć, że w Polsce dług publiczny nie jest aż tak wysoki jak początkowo się wydaje.

Większość krajów Europy Zachodniej może pochwalić się znacznie większą kwotą zadłużenia niż Polska. Co zaskakujące, również w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dług publiczny w przeliczeniu na jednego mieszkańca znacznie przekracza ten, jaki mamy w naszym kraju. Wydaje się więc początkowo, że to na Zachodzie panuje gorsza sytuacja finansowa niż w Polsce. Jest to jednak tylko złudne wrażenie, bowiem kraje zachodnie są znacznie bardziej rozwinięte niż państwo polskie, są też znacznie atrakcyjniejszym miejscem pod względem inwestycji, dzięki czemu znacznie łatwiej przezwyciężą one kryzys i prawdopodobnie szybciej uporają się ze swoim państwowym długiem publicznym niż zrobi to społeczeństwo polskie. Jednakże czy tak na pewno się stanie pokaże dopiero czas.

Pewne jest, że polski rząd powinien dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej spłacić choć część długu publicznego.

Read More

Przyszłość finansowa

biznesOstatnie lata były dla wielu krajów świata bardzo trudnym okresem, bowiem borykały się one z wszechobecnym praktycznie w każdym zakątku świata kryzysem finansowym. W chwili obecnej został on w niewielkim stopniu zażegnany jednakże pozostawił po sobie spory ślad pod postacią ogromnego zadłużenia państw. Jest ono spowodowane koniecznością udzielenia wsparcia firmom i przedsiębiorstwom, które to w czasie kryzysu znalazły się na skraju bankructwa. Zadłużenie państwa wpływa w dużej mierze na jego rozwój zarówno gospodarczy jak i finansowy.

W skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do zahamowania tego rozwoju. Jak pokazują jednak wyniki najnowszych badań praktycznie każdy kraj, który w ostatnich miesiącach borykał się z kryzysem wyszedł z niego i jest szansa, że po tym trudnym doświadczeniu uda się dla większości z nich powrócić do stanu sprzed tych tragicznych miesięcy. Ekonomiści przewidują, że jeśli się tak stanie będzie to najlepszym dowodem, że kryzys ostatecznie został zażegnany. Dopóki jednak państwa będą borykać się z finansowymi problemami nie można powiedzieć, że tak też się stało. Wydaje się jednak, że niewiele będzie takich państw na świecie, o których można będzie powiedzieć, że faktycznie udało im się raz na zawsze zażegnać kryzys ten trudny kryzys.

Wszystko to są jedynie spekulacje, a jaka naprawdę okaże się przyszłość finansowa prawdopodobnie nie wie nikt.

Read More

Polityka a finanse

1206809-praca-umowa-podpis-657-323We współczesnym świecie polityka odgrywa niewyobrażalnie dużą rolę. Jest przedmiotem zainteresowania wielu obywateli kraju oraz niewątpliwie bardzo trudną dziedziną pracy. Na politykach bowiem ciąży odpowiedzialność za los całego kraju. Zajmują się oni uchwalaniem wszystkich ustaw, ustanawianiem prawa oraz planowaniem państwowego budżetu na najbliższy rok. Jest to wbrew temu co mogłoby się wydawać zadanie niezwykle trudne, z którym poradzić sobie mogą jedynie specjaliści. Jak jednak wiadomo, nie zawsze osoby zajmujące się polityką do takich specjalistów można zaliczyć. Jest to bardzo przykre kiedy polityka i finanse państwa stają się jedynie środkiem za pomocą którego niektórzy próbują osiągnąć popularność i szybko się wzbogacić.

Takie praktyki są obecnie bardzo częste i niezwykle trudno znaleźć uczciwego polityka. Bardzo wielu z nich lubi wypowiadać się na ważne tematy, szczególnie w okresie przedwyborczym. Jest to moment najbardziej burzliwych dyskusji, w czasie których porusza się ważne dla rozwoju kraju tematy. Po tym jak cała wrzawa związana z wyborami cichnie coraz mniej można usłyszeć na temat jakichkolwiek działań osób zajmujących się polityką. Jest to niezwykle smutne i coraz więcej osób zaczyna się przeciwko temu buntować. W znacznej mierze bowiem ten stan polskiej polityki jest spowodowany obojętnością społeczeństwa.

Read More

Kryzys finansowy

umowa-negocjacje-1319003868W ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie można było usłyszeć w środkach masowego przekazu coś na temat kryzysu finansowego, w którym to rzekomo znalazło się niedawno wiele państw świata. Nie każdy jednak przeciętny obywatel zdaje sobie sprawę z tego czym właściwie jest taki kryzys finansowy i jaki może mieć wpływ na ich życie i funkcjonowanie. Wyjaśnieniem tych kwestii w ostatnim czasie coraz chętniej zajmują się ekonomiści, których zdaniem każdy obywatel powinien mieć świadomość tego, co dzieje się z jego pieniędzmi w jego własnym kraju.

W celu uświadomienia społeczeństwa prowadzą one liczne kampanie, które tłumaczą obywatelom czym jest budżet państwa, co przyczynia się do powstania deficytu budżetowego, który to czasami potocznie określany jest mianem dziury budżetowej oraz czym jest bardzo popularny w ostatnim czasie dług publiczny. To sformułowanie słyszał w ostatnich miesiącach praktycznie każdy, jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę z tego co tak wysoki dług może dla niego oznaczać. W wielu polskich miastach w ostatnim czasie ustawione zostały kalkulatory, które na bieżąco pokazują jak rośnie publiczny dług państwowy. Najprościej mówiąc jest on wyrazem zadłużenia państwa zarówno wśród własnych obywateli jak i wobec zagranicznych przedsiębiorców.

Podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego kraju i w chwili obecnej jego kwota dochodzi prawie do pięćdziesięciu tysięcy złotych na jednego obywatela.

Read More

Trudna sytuacja finansowa kraju

taschenrechnerWe współczesnym świecie bardzo wiele krajów pogrążonych jest w kryzysie. Szczęśliwie jak się okazało ostatni kryzys gospodarczy w znacznej mierze oszczędził Polskę i nie wyrządził tutaj tak dużych szkód jakie uczynił w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam bowiem skutki kryzysu są znacznie bardziej widoczne. Mimo niewielkich zniszczeń jakie spowodował w naszym kraju ostatni kryzys jego finansowa sytuacja nie jest najlepsza.

W porównaniu z krajami zachodnimi Polska jest państwem znacznie uboższym oraz mniej atrakcyjnym inwestycyjne, dlatego też trudniej może być nam poradzić sobie nawet z lekkim zawahaniem krajowej gospodarki. Dodatkowo ekonomiści specjalizujący się w prawie finansowym podkreślają, że obecnie nie jest to najlepszy czas do świętowania pokonania kryzysu. Z każdą bowiem chwilą znacznie rośnie dług publiczny jaki ma państwo w stosunku do swoich obywateli. Ci zaś nie zawsze są tego świadomi i nawet liczne kampanie reklamowe nie są w stanie przekonać ich do zainteresowania się losami własnego kraju. Jak pokazują wyniki ostatnio przeprowadzonych badań obecna sytuacja finansowa naszego kraju jest znacznie gorsza od tej w jakiej znajdował się on jeszcze kilkanaście miesięcy temu, co prawdopodobnie jest przyczyną wciąż rosnącego zadłużenia krajowego.

Read More

Prawo finansowe

ubezpieczenia-i-odszkodowania-słownictwo-biznesowe-2W ostatnich latach prawo stało się bardzo modnym kierunkiem studiów oraz przedmiotem zainteresowania wielu osób. Nie do końca wiadomo czym taka popularność jest spowodowana jednakże cieszy ona wielu. Jak powszechnie wiadomo praktycznie w każdej dziedzinie życia i w każdej branży może zaistnieć potrzeba skorzystania z usług prawnika, który wytłumaczy odpowiednie przepisy prawne bądź pokieruje w przypadku konieczności załatwienia jakichś spraw sądowych. Oprócz różnych kancelarii prawnicy są ostatnio chętnie zatrudniani w instytucjach rządowych i firmach prywatnych, gdzie pełnią rolę specjalistów w dziedzinie prawa finansowego. Podjęcie takiej pracy wymaga doskonałej znajomości kodeksów oraz orientowania się w sprawach finansowych kraju.

Prawo finansowe bowiem zajmuje się regulacją najważniejszych państwowych kwestii takich jak na przykład przygotowywanie budżetu państwowego, regulacja gospodarki finansowej oraz zajmuje się ono dodatkowo wszystkimi kwestiami związanymi z zagadnieniami podatkowymi dotyczącymi zarówno osób prawnych jak i fizycznych. Prawo finansowe jest skomplikowaną dziedziną, która dodatkowo dzieli się na różne działy zajmujące się bardziej szczegółowymi problemami. Jak jednak można zauważyć w tejże dziedzinie w ostatnich latach specjalizować chce się jedynie niewielka część absolwentów wyższych szkół prawniczych.

Read More

Świadomość społeczeństwa

JZKhzlBLHTs4SmIWiększość obywateli we wszystkich krajach świata z pewnością zdaje sobie sprawę ze stanu swoich finansów. Jest to oczywiste i praktycznie każdy jest zdziwiony, że można w ogóle nie myśleć o swoich środkach finansowych. Jak jednak się okazuje jedynie niewielka część społeczeństwa, praktycznie w każdym kraju zdaje sobie sprawę z sytuacji finansowej w jakiej w danym momencie znajduje się ich kraj. Jest to dość smutne, bowiem budżet państwa powinien stanowić ważny przedmiot zainteresowania wszystkich obywateli. Tak się jednakże praktycznie nigdzie nie zdarza.

W celu zainteresowania mieszkańców wielu państw europy własnymi, krajowymi interesami prowadzone są w ostatnich latach liczne kampanie uświadamiające. Jak jednak pokazują wyniki ostatnio przeprowadzonych badań, jedynie nieliczne z nich odnoszą jakikolwiek skutek. Brak zainteresowania sprawami finansowymi kraju jest powszechny nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach Europy. Jak jednak się okazuje jest on obecny do momentu, kiedy w kraju nie zapanuje kryzys.

W takim momencie zazwyczaj większość jego obywateli nagle zaczyna sobie uświadamiać jak istotna jest kondycja finansowa państwa i jak duży ma ona wpływ na ich budżet rodzinny. Warto więc może zainteresować się sprawami finansowymi kraju zanim jeszcze pogrąży się on w kryzysie. Może dzięki temu właśnie zainteresowaniu uda mu się go uniknąć?

Read More